Stránky elektrotechnického cechu Břeclav

Omlouváme se za amatérskou úroveň těchto stránek...........

Všeobecně

 

Aktuality

 

Nabídka služeb

 

Kontakt

 

Nahoru

 

Zpět na RGV a.s.

 

CNW:Counter

Elektrotechnický cech Břeclav je zřízen dle zákona o živnostenském podnikání jako živnostenské společenstvo.

Sídlem cechu je Břeclav, J. Opletala 2403, PSČ 690 02. 

Elektrotechnický cech sdružuje na základě dobrovolnosti podnikatele a ostatní pracující v oboru elektro, kteří hodlají řádně provozovat svoji živnost. podle zákonných předpisů a pravidel poctivého podnikáni.

Elektrotechnický cech bude dbát na řádnou kvalifikaci a vzdělávání svých členů. jakož i na kvalitu jejich produkce s cílem udržovat elektrotechnickou živnost na co nejlepší odborné úrovni. v regionu v němž Elektrotechnický cech působí.

Elektrotechnický cech spolupracuje s orgány a organizacemi státní správy, jinými živnostenskými společenstvy, odbornými elektrotechnickými svazy, vědeckými a vysokoškolskými institucemi.

Za člena cechu může být přijata fyzická nebo právnická osoba, která má bydliště nebo sídlo na území České republiky a provozuje podnikatelskou činnost v elektrotechnickém oboru v okrese Břeclav.

K datu 25.11. 2010 je registrováno celkem 115 členů. Před volbami v 11/2003 byla v období od jara do podzimu provedena přeregistrace členů. Novou přihlášku odevzdalo celkem 107 členů. K 4.5.2007 bylo registrováno celkem123 členů....

Jarní seminář  elektro 2019 ( v pořadí 32. )

Místo a čas konání:

Středa dne 6. března 2019 od 8:00 hod. do 14:00 hod., opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8:00  do 9:00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického

9:00  do 9:30 hod.

Organizační záležitosti-stanovy cechu, občanský zákoník, volby rady cechu, změna názvu na spolek

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9:30  do 11:00 hod.

Přednáška

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – provedení el. instalací dle vnějších vlivů v prostorách s různými provozními podmínkami. Stručný seznam vnějších vlivů.

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 – bezpečnost ochrany před účinky tepla
Přednáší: František Kosmák technický poradce a konzultant v elektrotechnice

11:00  do 11:30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

11:30  do 13:00 hod.

Přednáška

Poznatky z dozoru na elektrickém zařízení

ČSN 33 2000-7-704 ed.2 – elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-705 ed.2 – zemědělská a zahradnická zařízení, živočišné produkty, pěstování rostin

Přednáší: František Kosmák technický poradce a konzultant v elektrotechnice

13:00  do 13:30 hod.

Přednáška

Poznatky z dozoru na elektrickém zařízení Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj

Přednáší: Inspektor bezpečnosti práce oboru elektro Vladimír Cupák

 

Doprovodný program:

Prodej norem a odborných publikací oboru elektro

Vložné pro jednoho účastníka:

je 400,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Komentář:

Podzimní seminář  elektro 2018 ( v pořadí 31. )

Místo a čas konání:

Středa dne 7. listopadu 2018 od 8:00 hod. do 14:00 hod., opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8:00  do 9:00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9:00  do 10:00 hod.

Přednáška

První část přednášky – proudové chrániče, vlastnosti použití a měření AC,A,F,B
Přednáší: ing. Koupý, ILLKO Blansko

9:00  do 10:00 hod.

Přednáška

Přepěťové ochrany SALTEK v sítích 230/400 V AC,

Aplikace – rodinné domy, průmyslové objekty, fotovoltaika

Přednáší: zástupce firmy SALTEK

11:00  do 11:45 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

11:45  do 12:45 hod.

Přednáška

Poznatky z dozoru na elektrickém zařízení

Přednáší: Inspektor EZ TIČR Zdeněk Rymeš

13:45  do 13:45 hod.

Přednáška

Druhá část přednášky – proudové chrániče, vlastnosti použití a měření AC,A,F,B
Přednáší: ing. Koupý, ILLKO Blansko

 

Doprovodný program:

Prodej norem a odborných publikací oboru elektro

Vložné pro jednoho účastníka:

je 400,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Komentář:

Podzimní seminář  elektro 2017 ( v pořadí 30. )

Místo a čas konání:

Čtvrtek dne 9.listopadu 2017 od 8:00 hod. do 14:20 hod., opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8:00  do 9:00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9:00  do 11:00 hod.

Přednáška

Inteligentní elektroinstalace
Přednáší: HDL automatik s.r.o. Praha

11:00  do 11:30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

11:30  do 13:30 hod.

Přednáška

Problematika ER rozváděčů a měření

Problematika přípojek NN/VN a připojovacích podmínek

Problematika procesů

Přednáší: Zástupci firmy E.ON: p. Marada, Múdrý, ing. Slatinský

13:30  do 14:20 hod.

Přednáška

Informace vystavovatelů o výrobcích

 

Doprovodný program:

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

Vložné pro jednoho účastníka:

je 400,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Komentář:

Podzimní seminář  elektro 2016 ( v pořadí 29. )

Místo a čas konání:

Středa dne 9.listopadu 2016 od 8:00 hod. do 14:20 hod., opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8:00  do 9:00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9:00  do 9:15 hod.

Organizační záležitosti,volby rady cechu

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu

9:20  do 11:00 hod.

Přednáška

Elektrická zařízení strojů dle ČSN EN 602204-1 ed.2
Přednáší: Milan Bureš, revize elektro, Brno

11:00  do 12:00 hod.

Přednáška

Měření na pracovních strojích

- ČSN 33 2130 ed.3 vnitřní elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Nově rozvody elektronických komunikací, dále pro osoby se zdravotním postižením.
Přednáší: Ing.Leoš Koupý,ILLK0 Blansko

12:00  do 12:30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12:30  do 13:20 hod.

Přednáška

Poznatky z dozoru elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti práce a dodržování požadavků dle platných ČSN při montážních prací a revizí

Přednáší: Zdeněk Rymeš, inspektor EZ,Technická inspekce České republiky

13:25  do 14:20 hod.

Přednáška

Podlahové elektrické vytápění a související regulace

Přednáší: Zástupce firmy TECHNOLOGY Břeclav

Doprovodný program:

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

Vložné pro jednoho účastníka:

je 400,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Komentář:

Podzimní seminář  elektro 2015 ( v pořadí 28. )

Místo a čas konání:

Čtvrtek dne 22.října 2015 od 8:00 hod. do 14:00 hod., opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8:00  do 9:00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9:00  do 10:30 hod.

Přednáška - Specifika při ověřování a měření parametrů jednotlivých typů proudových chráničů (AC,A,F,B) a jejich vyhodnocování z hlediska bezpečnosti provozu elektrické instalace
Přednáší ing. Leoš Koupý, ILLKO Blansko

10:30  do 11:30 hod.

Přednáška - ČSN 33 2130 ed.3 vnitřní elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Nově rozvody elektronických komunikací, dále pro osoby se zdravotním postižením.
Přednáší Ing. Petr Marinč, odborný konzultant pro elektrotechniku, Brno

11:30  do 12:00 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

 

12:00  do 13:00 hod.

Přednáška - Pokračování v přednášce ČSN 33 2130 ed.3 a dále ČSN 33 2000-7-718 prostory občanské výstavby a pracoviště.
Přednáší Ing. Petr Marinč, odborný konzultant pro elektrotechniku, Brno

13:00  do 14:00 hod.

Informace o výrobcích vystavovatelů

 
Doprovodný program:

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

Vložné pro jednoho účastníka:

je 400,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Komentář:

Semináře se zúčastnilo 20 účastníků + čestní hosté.

Podzimní seminář  elektro 2014 ( v pořadí 27. )

Místo a čas konání:

Středa dne 15.října 2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod.,  opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8:00  do 9:00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9:00  do 10:30 hod.

Přednáška - Ochrana před bleskem dle souboru ČSN EN 62305-1,2,2,4
-umísťování svodičů přepětí v rozvaděčích
- ochrana před bleskem provedená podle starších norem a návaznost na nové
-jímací soustavy, náhodné součásti, příklady návrhu jímací soustavy
-LPS,LPL
-dřevěné stavby, skryté svody
-montážní chyby při návrhu hromosvodu a vnitřní ochrany
-možné kombinace izolovaných nebo neizolovaných hromosvodů
Přednáší Jan Hájek, DEHN Praha

 

11:00  do 11:30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

11:30  do 12:30 hod.

Přednáška - Elektroinstalace v občanské a průmyslové výstavbě z hlediska požární odolnosti
Přednáší Ing. Vlastimil Volejník, KOPOS KOLÍN a.s.

12:30  do 13:30 hod.

Přednáška - Požadavky na umístění,provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben
s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí
Přednáší Ing. Miroslav Staněk, E.ON,Brno

13:30  do 14:00 hod.

Informace o výrobcích vystavovatelů

 
Doprovodný program:

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

Vložné pro jednoho účastníka:

je 400,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Komentář:

Semináře se zúčastnilo 36 účastníků + čestní hosté.

Podzimní seminář  elektro 2013 ( v pořadí 26. )

Místo a čas konání:

Středa dne 30.října 2013 od 8:00 hod. do 14:30 hod.,  opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8:00  do 9:00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9:00  do 10:30 hod.

Přednáška - Vnitřní elektrické rozvody v bytových a administrativních budovách dle ČSN 33 2130 ed.2
Přednáší Ing.Petr Marinč,odborný konzultant pro elektrotechniku,Brno

10:30  do 12:00 hod.

Přednáška - Typy a charakteristiky proudových chráničů.Jejich použití v průmyslové a občanské výstavbě

Přednáší Ing.František Štěpán,firma Moeller

 

12:00  do 12:30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12:30  do 14:00 hod.

Přednáška - Požární bezpečnost kabelových vedení,PROMASTOP-kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů.
Přednáší Ing.Miroslav Viktorin,firma PROMAT s.r.o.

14:00  do 14:30 hod.

Informace o výrobcích vystavovatelů

 
Doprovodný program:

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

Vložné pro jednoho účastníka:

je 400,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Podzimní seminář  elektro 2012 ( v pořadí 25. )

Místo a čas konání:

Čtvrtek dne 18.října 2012 od 8:00 hod. do 14:30 hod.,  opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8:00  do 9:00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9:00  do 10:00 hod.

Přednáška - Výroba a montáž rozváděčů a rozvodnic,legislativa a požadavky nových ČSN
Rozváděče 2012 po změnách ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 ed. z května 2012.
Zaměření na novely základních norem pro výrobu,sestavování,ověřování a uvádění na trh rozváděčů
a rozvodnic nn včetně stavebnicových-modulárních systémů v souladu s harmonizovanou
legislativou EU a ČR.
(nakoupit schválené součástky-jističe,chrániče a pod. a nastrkat je do schválené skříně a tento
výrobek vydávat za rozváděč)

Přednáší Ing.Petr Marinč,odborný konzultant pro elektrotechniku,Brno

10:00  do 11:30 hod.

Přednáška - Výběr a stavba elektrických zařízení,kladení vodičů a kabelů,omezení účinku požáru,přístupnost
z hlediska údržby-ČSN 33 2000-5-52 ed.2

Přednáší Ing.Petr Marinč,odborný konzultant pro elektrotechniku,Brno

 

11:30  do 12:00 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12:00  do 12:30 hod.

Přednáška - Praktické zkušenosti z činnosti TIČR ve smyslu vyhlášky č.73/2010 Sb.

Přednáší IZdeněk Rymeš,inspektor EZ

12:30  do 14:00 hod.

Přednáška - Měření zemních odporů a přepěťových ochran

Přednáší Ing.Leoš Koupý,ILLKO s.r.o. Blansko

 

14:00  do 14:30 hod.

Informace o výrobcích vystavovatelů

 
Doprovodný program:

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

Vložné pro jednoho účastníka:

je 400,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Podzimní seminář  elektro 2011 ( v pořadí 24. )

Místo a čas konání:

Pátek dne 21.října 2011 od 8:00 hod. do 14:30 hod.,  opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8:00  do 9:00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9:00  do 10:00 hod.

Přednáška - Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy,ČSN 33 2000-5-51 ed 3

10:30  do 12:00 hod.

- Prostory s vanou nebo sprchou,ČSN 33 2000-7-701 ed.2
- Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán,ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Přednáší František Kosmák,odborný konzultant pro elektrotechniku,Brno

 

12:00  do 12:30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12:30  do 14:030 hod.

- Kontroly a revize elektrických zařízení v elektroenergetice
- Všeobecné připojovací podmínky na síť nn u E.ON

Přednáší Ing.Jaroslav Rynda,E.ON České Budějovice

14:00  do 14:30 hod.

Informace o výrobcích vystavovatelů

 
Doprovodný program:

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

Vložné pro jednoho účastníka:

je 400,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Podzimní seminář  elektro 2010 ( v pořadí 23. )

Místo a čas konání:

Čtvrtek dne 25. listopadu 2010 od 7:30 hod. do 14:30 hod.,  opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

7:30  do 8:300 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

8:30  do 9:00 hod.

Valná hromada Cechu

- volba orgánů cechu

- volební řád  a stanovy

9:00  do 11:00 hod.

- Přednáška nové ČSN 33 2130 ed 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody - informace o nejčastějších chybách v jejím používání.

- Přednáška ČSN 33 2000-5-551 ed 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Nízkonapěťová zdrojová zařízení - nové požadavky této normy a vazba na distributory elektřiny.

Přednáší Ing.Karel Dvořáček, expert v oboru elektrotechnika, člen TNK č.22 a č.78

 

11:00  do 11:30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

11:30  do 13:30 hod.

- Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení.

- Nová ČSN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
Přednáší Ing. Leoš Koupý, ILLKO s.r.o.

13:30  do 14:30 hod.

Přednáška“Aplikace přepěťových ochran v praxi.

Přednáší Milan Jiříček, SALTEK s.r.o.

 
Doprovodný program:

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

Vložné pro jednoho účastníka:

je 350,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

 

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo 48 účastníků + čestní hosté.

Valná hromada zvolila nové orgány cechu a změnu volebního řádu a stanov - sídlem cechu již není Břeclav, Haškova 12, PSČ 690 02.

Odkazy a ohlasy:

- Článek v časopise Elektrika.cz se záznamem přednášky ing. Dcořáčka

http://elektrika.cz/data/clanky/breclav-odborny-seminar-mistniho-odborneho-cechu-2010

Podzimní seminář  elektro 2009 ( v pořadí 22. )

Místo a čas konání:

Pondělí dne 23. listopadu 2009 od 8 hod. do 14 hod. místem je opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8,00  do 9,00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9,00  do 11,00 hod.

Nová ČSN EN 62305 - ochrana před bleskem.

- jak přesně vypadá správná ochrana před bleskem
- které řešení je správné a zároveň nejlehčeji realizovatelné
.-jak se vyhnout řešením,které by vyvolávali zbytečné spory
- jaká je základní logika ochrany před bleskem na instalace provedené podle starších norem.
náře.
Přednáší Ing.Jiří Šula – inspektor EZ ITI Praha

11,00  do 12,00 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12,00  do 13,00 hod.

Struktura nové normy ČSN 33 2000-4-41,ed 2 je od předchozích vydáních naprosto jiná.
Hlavním důvodem je existence ČSN EN 61 140,ed 2.
V této přednášce budou uvedeny hlavní změny a specifikace.
Přednáší Ing.Jiří Šula – inspektor EZ ITI Praha

 
Doprovodný program:

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

 
Vložné pro jednoho účastníka:

je 300,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

 

Podzimní seminář  elektro 2008 ( v pořadí 21. )

Místo a čas konání:

Úterý dne 25. listopadu 2008 od 8 hod. do 14 hod. místem je opět Zimní stadion Břeclav,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8,00  do 9,00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9,00  do 11,00 hod.

Ochrana před bleskem ČSN EN 62305, která s účinností od 2009-02-O1 se nahrazuje ČSN 34 1390.
Přednášky budou zaměřeny na obecné principy, uzemňovací systémy, provedení svodů, jímací soustavy,aktivní hromosvody a elektronické systémy na stavbách.
Součástí přednášek je vypracován sborník, který obdrží každý účastník semináře.
Přednáší Ing.Ošlejšek, Herman, Potůček – Elektrotechnický cech Břeclav

11,00  do 12,00 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12,00  do 13,00 hod.

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4.
Přednáší Ing.Koupý,ILLKO s.r.o. Blansko

13,00  do 14,00 hod.

Nové ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochrana před úrazem elektrickým proudem,.
ČSN 33 2000-5-54 ed.2 uzemnění,ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
Přednáší Ing. Slávik

 
Doprovodný program:

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

 
Vložné pro jednoho účastníka:

je 300,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

 

Zimní seminář  elektro 2008 ( v pořadí 20. )

Místo a čas konání:

Se konal ve čtvrtek dne 17. ledna 2008 od 8 hod. do 14 hod.
Břeclav v Na Zimním stadionu,  Zámecké náměstí č. 2, v zasedací místnosti v 1.podlaží

( Z náměstí směr Poštorná, odbočka Billa, a dále až velkému neplacenému parkovišti )
 

Program:

8,00  do 9,00 hod.

Prezentace účastníků

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9,00  do 11,00 hod.

Aktuální změny v ČSN při provádění montážních prací, projektech a revizích el. zařízení
Přednáší p.František Kosmák, technický poradce pro elektrotechniku.

11,00  do 11,30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

11,30  do 12,30 hod.

Přepěťové ochrany v rozvodech NN a ochrany slaboproudých rozvodů
Přednáší zástupce fy SALTEK

12,30  do 13,30 hod.

Těsnění kabelových prostupů požáru odolnými a izolačními materiály
Přednáší zástupce fy PROMATs.r.o. Praha

 
Doprovodný program:

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

 
Vložné pro jednoho účastníka:

je 300,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

 

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo 47 účastníků

Zklamáním byl obsluhující personál

Odkazy a ohlasy:

- nejsou žádné. Nebyli pozváni žádní čestní hosté apod. - na co taky?

Pokud to vůbec někdo dočetl až sem, tak ať napíše Nevělíkovi, co si o tom myslí.

Jarní seminář  elektro 2007 ( v pořadí 19. )

Místo a čas konání:

Se konal v pátek dne 4. května 2007 od 8 hod. do 14 hod.
Břeclav v Domě školství, ul. 17. listopadu č. 1a, 1.podlaží, místnost č.201.

( Dům školství je vedle Domu kultury, parkoviště placené za objektem )
 

Program:

8,00  do 9,00 hod.

Prezentace účastníků v 1. nadzemním podlaží

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9,00  do 10,00 hod.

Zákon 309/2006Sb.o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Přednáší ing. Petr Marinč,HPM elektro s.r.o.

10,00  do 10,30 hod.

Infratopení

bullet

co je infratopení

bullet

přednosti

bullet

zdraví

bullet

funkčnost

bullet

náklady

bullet

infrapanely

Přednáší zástupce firmy Infratopení

10,30  do 12,00 hod.

Ochrana před bleskem a přepětím
Praktický příklad projektu,montáže a revize dle nového souboru
Norem ČSN EN 62305
Přednáší ing.Jiří Kutáč překladatel normy ČSN EN 62 305

12,00  do 12,30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12,30  do 13,00 hod.

Praktické provádění revizí vybraných el.spotřebičů
Přednáší Ing.Leoš Koupý,ILLKO,s.r.o.,Blansko

13,00  do 14,00 hod.

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej norem a odborných publikací oboru elektro

 

Vložné pro jednoho účastníka:

je 300,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

 

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo jen 31 účastníků - historicky nejslabší účast.

Vinu dáváme zejména ne moc vhodnému termínu - pátek před prodlouženým víkendem.

Příště budeme muset vybrat vhodnější termín i programovou skladbu.

Ze strany některých členů rady se dokonce objevily návrhy na seminář pouze jednou ročně.

 

Odkazy a ohlasy:

- Článek v časopise Elektrika.cz nejen o tomto semináři -

http://elektrika.cz/data/clanky/breclav-poohlednuti-za-jarnim-seminarem-elektrikaru

Podzimní  seminář  elektro 2006

Místo a čas konání:

Se konal dne 21. listopadu 2006 t.j. úterý od 8 hod. do 14 hod.
Břeclav v Domě školství, ul. 17. listopadu č. 1a, 1.podlaží, místnost č.201.

( Dům školství je vedle Domu kultury, parkoviště placené za objektem )
 

Program:

8,00  do 9,00 hod.

Prezentace účastníků v 1. nadzemním podlaží

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9,00  do 10,00 hod.

Osvětlování školních učeben
Přednáší ing. Jaroslav Ošlejšek

 

10,00  do 12,00 hod.

Údržba,opravy a rekonstrukce elektrických instalací v budovách pro bydlení a drobných provozovnách.

bullet

vazby mezi opravou,údržbou a rekonstrukcí nebo novým zařízením

bullet

inovace instalací a rozvodů provedených hliníkovými vodiči

bullet

modernizace a rekonstrukce v domech postavených panelovou technologií

bullet

přestavba bytových jader – ochrana proudovým chráničem

bullet

elektrické instalace a stavební zákon

Přednáší JUDr. Zbyněk Urban, odborný poradce elektro, Praha  

 

12,00  do 12,30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12,30  do 13,30 hod.

Komunikace po NN energetických rozvodech 230V/50Hz

bullet

přenosová vzdálenost několik kilometrů

bullet

spolehlivé přenosy i v silně zarušeném prostředí

Přednáší Ing.Pavel Pospěch, Modem Tec,Třinec

13,00  do 14,00 hod.

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej norem a odborných publikací oboru elektro

 

Vložné pro jednoho účastníka:

je 300,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

 

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo 45 účastníků.

 

Největší zájem byl o přednášku JUDr. Urban.

Mezi nejvýznamnější přítomné hosty patřili zástupci Elektrotechnického cechu Hodonín pan Höffer a ing. Sovák

 

Jarní seminář  elektro 2006

Místo a čas konání:

Se konal dne 25. dubna 2006 t.j. úterý od 8 hod. do 14 hod.
NOVĚ
- Břeclav v Domě školství, ul. 17. listopadu č. 1a, 1.podlaží, místnost č.201.

( Dům školství je vedle Domu kultury, parkoviště placené za objektem )
 

Program:

8,00  do 9,00 hod.

Prezentace účastníků v 1. nadzemním podlaží

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9,00  do 10,00 hod.

Nové uspořádání kontrolního orgánu inspekce práce ( dříve IBP )
Přednáší vedoucí inspektor oblastního inspektorátu práce Brno Ing. Kleinhampl a doplní Ing.Slávik

   

10,00  do 12,00 hod.

bullet

Elektrická zařízení ve vztahu k požární bezpečnosti staveb.

bullet

Prostupy rozvodů, utěsnění prostupů, kabelové šachty, mosty a kanály. Těsnící hmoty, kabely a svítidla v podhledech stropů.

bullet

Rozváděče NN, jejich požární odolnost, umístění v chráněných cestách.

bullet

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí.

bullet

Nová ČSN 33 2000-7-713 el. zařízení v nábytku

bullet

Připojování pevných zásuvek – polarita fáze.

Přednáší p.František Kosmák, technický poradce pro elektrotechniku.

    

12,00  do 12,40 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře
Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12,40  do 13,00 hod.

Kontrola provozuschopnosti nouzového únikového osvětlení dle požadavku vyhl. 246/2001 Sb. a navazující ČSN EN 1838, ČSN EN 50172
Přednáší pracovník Cechu elektro Břeclav

13,00  do 14,00 hod.

Informace vystavovatelů o výrobcích

Prodej norem a odborných publikací oboru elektro

   

Vložné pro jednoho účastníka:

je 300,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo 43 účastníků.

   

 

Největší zájem byl tradičně o přednášku pana Kosmáka.

Mezi nejvýznamnější přítomné hosty patřili zástupci z Unie Elektrotechniků ČR -  předseda p. Julius  Růžička a člen předsednictva Jaroslav Miklík, cechmistr Cechu elektro okr. Žďár nad Sásavou. Dále pan Höffer z   Elektrotechnického cechu Hodonín a tradičně i pan Miroslav Minařík z internetového časopisu Elektrika.cz.

   

Odkazy a ohlasy:

- Článek v časopise Elektrika.cz nejen o tomto semináři -

http://elektrika.cz/data/clanky/breclav-elektrotechnicky-cech-jeho-cinnost-a-lide-bv

 

Podzimní seminář  elektro 2005

Se konal 4.11.2005.

Určení : 

Všem elektrotechnikům, soukromým podnikatelům, projektantům, revizním technikům a dalším zájemcům.

Místo a čas konání:

Břeclav, komorní sál Domu kultury s.r.o., ul. 17. listopadu, 4. 11. 2005 od 8,00  do 14,00 hod.

 
Program:

8,00  do 9,00 hod.

Prezentace účastníků v předsálí

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9,00  do 10,00 hod.

Aktuální informace E.ON Česká republika  a.s.

Přednáší pracovníci E.ON ČR a.s.

   

10,00  do 12,00 hod.

Aktivní hromosvody, Jímače se vstřícnou emisí výboje
-Co je aktivní jímač
- Funkce jímačů
- Využití a výhody v praxi
- Norma NF  C  1701,podmínky montáže a certifikace
- Revize jímačů
- Diskuse                                
Přednáší p.Jiří Materna, INDELEC CZ  a . s. Praha

  

12,00  do 12,30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře.

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12,30  do 13,30 hod.

Aktuální informace o novém uspořádání IBP
Přednáší  Ing. Oldřich Vyroubal

  

13,30  do 14,00 hod.

Informace vystavovatelů o výrobcích

 
Doprovodný program:

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

Výstava s prezentací firem KOPOS Kolín, ILLKO Blansko,

 
Vložné pro jednoho účastníka:

je 300,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci. V ceně je občerstvení.

Doklad o zaplacení je potvrzením o výdaji uznaném dle §24 ZDP.

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo tentokrát jen 32 účastníků.

Největší zájem byl o vystoupení pracovníků E.ON ČR a.s. V diskuzi měli zúčastnění mnoho otázek a zástupci E.ON se snažili na všechny co nejvýstižněni odpovědět

Zklamáním bylo odřeknutí dalších pozvaných čestných hostů. Mezi nejvýznamnější přítomné hosty patřili zástupci Elektrotechnického cechu Hodonín, dále pak pan Miroslav Minařík z internetového časopisu Elektrika.cz.

  

Jarní seminář  elektro 2005

Se konal 14.4.2005

Určení : 

Všem elektrotechnikům, soukromým podnikatelům, projektantům, revizním technikům a dalším zájemcům.

Místo a čas konání:

Břeclav, komorní sál Domu kultury s.r.o., ul. 17. listopadu, 14. 4. 2005 od 8,00  do 14,00 hod.

 
Program:

8,00  do 9,00 hod.

Prezentace účastníků v předsálí

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

9,00  do 10,00 hod.

Značky CE, notifikované osoby,vztah prohlášení o shodě,ujištěním o shodě, značkou CE, elektrikář a pohled na bezpečnost výrobku, rozdíl mezi zákonem 22/1997 a zákonem 102/2001 Sb.
Přednáší Ing.Petr Marinč

10,00  do 10,30 hod.

Zákon o inspekci práce
Přednáší Ing. Jaroslav Slávik

10,30  do 11,30 hod.

Přehled o předpisech hovořících o rozváděčích, kdo může rozváděče vyrábět,
jak nahlížet na plastové rozváděče bez výrobního štítku po zakoupení plastové
skříně a zabudování jističů, jak se provádí kusové a typové zkoušky.
Přednáší Ing.Petr Marinč

11,30  do 12, hod.

Rozprava k uvedeným přenáškám včetně dotazů

12,00  do 12,30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře.

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12,30  do 13,30 hod.

Aktuální informace E.ON České republiky
Přednáší pracovníci E.ON

13,30  do 14,00 hod.

Informace vystavovatelů o výrobcích

 
Doprovodný program:

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem

Výstava s prezentací firem KOPOS Kolín, ILLKO Blansko,

 

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo celkem  42 účastníků.

Jako host pan Milan Bureš z EŽS Brno, krátce seznámil s činností společenstva.

Dále s nevýrazným příspěvkem předstoupil pan Jiří Reich za SeJM při OHK Brno.

 

Zklamáním bylo odřeknutí vystoupení pracovníků E.ON Brno, kde z vedení společnosti nám bylo sděleno, že požádat měsíc dopředu je krátká doba. Určená doba byla proto využita diskuzí na dané téma se vzájemným sdělením vlastních zkušeností s postupy vůči E.ON.

Podzimní seminář  elektro 2004

Se konal 5.11.2004.

Místo a čas konání:

Břeclav, komorní sál Domu kultury s.r.o., ul. 17. listopadu, 5. 11. 2004 od 8,00  do 14,00 hod.

 
Program:

8,00  do 9,00 hod.

Prezentace účastníků v předsálí

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

 

 

9,00  do 11,30 hod.

Blok přednášek – nové bezpečnostní předpisy EU pro obsluhu a práci na el.zařízení, nové označování vodičů,ochrana před účinky tepla, ochrana proti požáru, kabelová vedení na povrchu a v zemi, změna pro uzemnění a PEN vodiče, přístroje pro odpojování a spínání, připojování el.strojů a pohonů s elektromotory, ochrana před bleskem, el.zařízení staveniště a demolice.
Přednáší František Kosmák,bývalý inspektor Státního odborného dozoru
 

11,30  do 12,15 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře.

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12,15  do 13,15 hod.

Poznatky při kontrolní činnosti na el.zařízení IBP Brno
Přednáší Ing. Oldřich Vyroubal ( doplnil ing. Sávik )
   

13,15  do 14,00 hod.

Prezentace výrobků a informace vystavovatelů

 
Doprovodný program:

Prodej odborných publikací oboru elektro a norem - ing. Hrazdil - www.normy.biz

Výstava s prezentací firem KOPOS Kolín, ILLKO Blansko,

 

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo celkem  52 účastníků. Mezi nejvýznamnější hosty patřil vrchný cechmister Cechu elektrotechnikov Slovenska ing. Kesegh.

     

Odkazy a ohlasy:

- Článek v časopise v Elektrika.cz Elektrotechnická Břeclav na sklonku roku 2004

Jarní seminář  elektro 2004

Se konal dne  23.4.2004.

Místo a čas konání:

Břeclav, komorní sál Domu kultury s.r.o., ul. 17. listopadu, 23. 4. 2004 od 8,00  do 14,00 hod.

 
Program:

8,00  do 9,00 hod.

Prezentace účastníků v předsálí

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

 

9,00  do 9,45 hod.

Obsluha zákazníků JME, způsob řešení žádostí, otevírání trhu s elektřinou v ČR.

Podmínky a průběh připojování zákazníků na síť nízkého napětí JME.

Přednáší pracovníci JME Brno a Hodonín

  

10,00  do 11,00 hod.

Měření elektrických spotřebičů a el.přenosného nářadí dle požadavku ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.

Přednáší Ing.Koupý

11,15  do 12,00 hod.

Poznatky při kontrolní činnosti na el.zařízení IBP Brno

Přednáší Ing.Slávik

12,00  do 12,30 hod.

Přestávka s občerstvením pro účastníky semináře.

Zajišťuje rada elektrotechnického cechu Břeclav

12,30  do 13,15 hod.

Zapojování modulových elektronických přístrojů pro domovní a průmyslové instalace

Přednáší Zástupce firmy ELKO

13,15  do 14,00 hod.

Prezentace výrobků a informace vystavovatelů

 
Doprovodný program:

Prodej norem a odborných publikací oboru elektro - ing. Marinčová,

Výstava s prezentací firem Schneider Electric Brno, KOPOS Kolín, ILLKO Blansko, CABLOFIL Praha, HPM elektro, Hensel, V-systém, Eximus-cs,  DEVI, ELKO,

 

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo celkem  52 účastníků. Jako host vystoupil pan Jiří Reich za SeJM při OHK Brno, 

Odkazy a ohlasy:

- Článek v časopise v Elektrika.cz  Jarní seminář elektro 2004 v Břeclavi

Podzimní seminář 2003

Se konal 7. 11. 2003 v Domě kultury Břeclav. 

Téma:

Bezpečnost práce na el. zařízeních

Ochrana před úrazem el. proudem

Z programu:

Volba orgánů cechu

Nové požadavky EÚ, bezpečnost práce, poznatky z dozoru,r ozbor úrazovosti
Přednáší ing. Radomír Kočíb, IBP Ostrava

Ochrana před úrazem el. proudem, dimenzování vodičů, jištění, vypínací charakteristiky
Přednáší p. Kosmák František, technický poradce v oboru elektrotechniky

Aktuální informace z Jihomoravské energetiky, a.s. včetně připojovacích podmínek.
Přednáší Ing.Radek  Slatinský, p. Kycl Michal, zástupci Jihomoravské energetiky a.s., RCD Hodonín,

Prezentace výrobků vystavovatelů

Doprovodný program:

Prodej norem a odborných publikací oboru elektro - ing. Marinčová,

Výstava s prezentací firem Schneider Electric Brno, KOPOS Kolín, ILLKO Blansko, CABLOFIL Praha,

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo celkem jen 41 účastníků.

Volby proběhly, rada cechu byla zvolena s výměnou jednoho člena a jinak s původním vedením cechmistra a zástupce.

Jarní seminář 2003

Se konal 11. 4. 2003 v Domě kultury Břeclav. 

Téma:

Odborná způsobilost k montážím a revizím el. zařízení.

Elektrická zařízení ve shromažďovacích prostorech, hořlavé podklady

Aktuální informace z energetiky

Z programu:

Prověřování odborné způsobilosti po skončení platnosti osvědčení k revizní činnosti a oprávnění  k montáži el. zařízení a revizím el. zařízení

Přednášel ing. Pavel Trhlík

Požadavky na elektrická zařízení ve shromažďovacích prostorách a hořlavé podklady.

Přednášel p. Kosmák František, technický poradce v oboru elektrotechniky

Aktuální informace z energetiky včetně připojovacích podmínek.

Přednášel zástupce JME a.s., RCD Hodonín

Prezentace výrobků ELKO EP s.r.o., Holešov

Prezentace výrobků Hensel, s.r.o. Roudnice nad Labem

Doprovodný program:

Prodej norem a odborných publikací oboru elektro - ing. Marinčová,

Výstava s prezentací firem Schneider Electric Brno, KOPOS Kolín, ILLKO Blansko, CABLOFIL Praha,

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo celkem 66 účastníků.

Podzimní seminář 2002

Se konal 10. 11. 2002

Téma:

Nové formy  posuzování bezpečnosti nových elektrotechnických zařízení, energetický zákon č. 458/2000 Sb., nové organizační uspořádání Jihomoravské energetiky a.s., podmínky pro dodávku elektřiny, připojování zařízení NN na síť JME, prezentace výrobků pro elektrotechniku.

Z programu:

Formy posuzování bezpečnosti nových elektrických zařízení, jako stanovených výrobků dle nařízení vlády č. 168/97 Sb. ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb.

Přednáší ing. Petr Marinč

Nové organizační uspořádání JME, energetický zákon, podmínky pro dodávku elektřiny, připojování zařízení NN na síť JME

Přednáší pracovníci Jihomoravské energetiky,RCD Hodonín

Prezentace výrobků KOPOS Kolín a.s.

Přednáší ing. Oldřich Václavík

 

Komentář:

Semináře ze zúčastnilo celkem 42 účastníků. Mezi významnější hosty patřili např. zástupce Elektrotechnického cechu Hodonín p. H.J.Höffer, pan Miroslav Minařík z internetového časopisu Elektrika.cz. Ing. Pavel Hála z časopisu ElektroTechnický Magazín.

 

 

Odkazy a ohlasy:

- Článek v časopise v Elektrika.cz  Krátce z Břeclavi! nebo Břeclavští elektrotechnici zasedali

Nabídka služeb

Nabízíme provedení zkoušek dle vyhl. 50. pro firmy i jednotlivce.  Je možno sjednat i případné školení před zkouškami.

V případě potřeby se můžete obrátit na tyto osoby:

 

Jméno

tel.

e-mail

Cechmistr

Eduard Herman

607 913 305

 herman.e@cbox.cz

Zástupce cechmistra

ing. Radek Slatinský

731 954 686

radek.slatinsky@seznam.cz

Nahoru